شرکت بیستون سازه اسکان

شرکت بیستون سازه اسکان

برای اولین بار در ایران اقدام به طراحی و ساخت سازه های بی ستون از جنس ورق گالوانیزه می نماید